Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 12, obowiązujące od 31 października 2019 r.

Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

31 października 2019 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »