Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 18 września 2015 r.

Nazwa pełna

"ŚWIATOWA FUNDACJA PROMOCJI KRWIODAWSTWA" - KREW DLA ŻYCIA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000354986

NIP

7010261705

REGON

142552867

Data rejestracji

26 kwietnia 2010 r.

Adres siedziby

Mokotowska 58 / 10, 00-534 Warszawa, Polska

Cel działania

Ochrona zdrowia poprzez: a) propagowanie idei honorowego krwiodawstwa, b) propagowanie idei transplantacji, c) popularyzacja zdrowego stylu życia, d) poprawa bezpieczeństwa drogowego, e) edukacja na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej działalność w dziedzinie opieki społecznej, działalność w zakresie ochrony środowiska, wzmacnianie świadomości społecznej w zakresie ochrony zdrowia, idei honorowego krwiodawstwa, idei transplantacji, zdrowego stylu życia, bezpieczeństwa drogowego, promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, ochrony środowiska

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY