Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 8 czerwca 2020 r.

Nazwa pełna

POLSKIE STOWARZYSZENIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000351975

NIP

6772343358

REGON

121186011

Data rejestracji

22 marca 2010 r.

Adres siedziby

Prof. Stanisława Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków, Polska

Cel działania

Promowanie i wspieranie działalności naukowej, dydaktycznej oraz kulturalnej w zakresie popularyzacji, rozwoju i stosowania teorii, metod i narzędzi sztucznej inteligencji oraz innych dziedzin nauk informatycznych, a także upowszechnianie w społeczeństwie ich osiągnięć.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu stowarzyszenia składa dwóch członków zarządu, w tym prezes lub wiceprezes.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres www

HTTP://PSSI.ORG.PL

Adres e-mail

PSSI@PSSI.ORG.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY