Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 8 lutego 2018 r.

Nazwa pełna

POLSKIE STOWARZYSZENIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000351975

NIP

6772343358

REGON

121186011

Data rejestracji

22 marca 2010 r.

Adres siedziby

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska

Cel działania

Promowanie i wspieranie działalności naukowej, dydaktycznej oraz kulturalnej w zakresie popularyzacji, rozwoju i stosowania teorii, metod i narzędzi sztucznej inteligencji oraz innych dziedzin nauk informatycznych, a także upowszechnianie w społeczeństwie ich osiągnięć.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu stowarzyszenia składa dwóch członków zarządu, w tym prezes lub wiceprezes.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

HTTP://PSSI.AGH.EDU.PL/

Adres e-mail

PSSI-ZARZAD@AGH.EDU.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY