Nazwa pełna

OKRĘGOWY ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO W GORZOWIE WLKP.

Forma prawna

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ

KRS

0000351173

Data rejestracji

16 marca 2010 r.

Data ostatniej zmiany

16 marca 2010 r.

Adres siedziby

Podmiejska 9, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Polska

Cel działania

1) rozwijanie kultury,kultury fizycznej I dyscypliny sportowej-brydża, 2) wykorzystywanie intelektualnych, poznawczych, wychowawczych, twórczych I innych walorów brydża porównawczego szczegółnie w działalności wśród młodzieży, 3) krzewienie nawyków sportowych(gra fair,rywalizacja sportowa, I tp. ) 4) integracja środowisk zawodowych,lokalnych I społecznych, 5) podnoszenie umiejętności brydżowych,rozwój intelektualny I psychofizyczny.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do ważności oświadczeń woli dotyczących praw,obowiązków majątkowych I innych okręgowego związku brydża sportowego w gorzowie wlkp. Wymagane jest współdziałanie dwóch osób z członków zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY