Nazwa pełna

POMORSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE "MAKROFON"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000350745

NIP

8393126586

REGON

221009560

Data rejestracji

19 marca 2010 r.

Adres siedziby

Niedziałkowskiego 5, 76-200 Słupsk, Polska

Cel działania

1. Szerzenie kultury fizycznej w szeroko pojętym znaczeniu, obejmującym różnorodne style i techniki muzyczne zawsze jednak oparte o kreatywnym i nieskrępowanym intelektualnie podejściu do procesu twórczego. 2. Badanie i odtwarzanie tradycji muzycznych różnych kultur i zjawisk muzycznych przeszłości oraz odnajdywanie dla nich miejsca we współczesności. Krzewienie i popularyzacja tradycji dziedzictwa kulturowego. 3. Poszukiwanie wspólnych i przenikających się obszarów pomiędzy muzyką oraz pozostałymi dziedzinami twórczości kulturalnej od teatru, przez literaturę do działań plastycznych i sztuk pokrewnych. 4. Umacnianie idei tolerancji przy zachowaniu tożsamości kulturowej. 5. Edukacja w zakresie kultury, a w szczególności muzyki. 6. Inspirowanie młodzieży do rozwoju osobowości poprzez kontakt z muzyką i szeroko pojetą kulturą. 7. Tworzenie warunków i sytuacji do optymalnego rozwoju osobowości, zainteresowańi umiejętności zawodowych jego członków oraz wszystkich chcących z nim współpracować na gruncie kultury i sztuki.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagane są dwa podpisy: prezesa zarządu lub wiceprezesa zarządu, i/lub skarbnika. Dla ważności innych pism i doumentów wymagane są podpisy: prezesa zarządu lub wiceprezesa zarządu lub skarbnika.

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY