Dane aktualne

Nazwa pełna

POMORSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE "MAKROFON"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

19 marca 2010 r.

KRS

0000350745

NIP

8393126586

REGON

221009560

Adres siedziby

Niedziałkowskiego 5, 76-200 Słupsk, Polska

Cel działania

1. Szerzenie kultury fizycznej w szeroko pojętym znaczeniu, obejmującym różnorodne style I techniki muzyczne zawsze jednak oparte o kreatywnym I nieskrępowanym intelektualnie podejściu do procesu twórczego. 2. Badanie I odtwarzanie tradycji muzycznych różnych kultur I zjawisk muzycznych przeszłości oraz odnajdywanie dla nich miejsca we współczesności. Krzewienie I popularyzacja tradycji dziedzictwa kulturowego. 3. Poszukiwanie wspólnych I przenikających się obszarów pomiędzy muzyką oraz pozostałymi dziedzinami twórczości kulturalnej od teatru, przez literaturę do działań plastycznych I sztuk pokrewnych. 4. Umacnianie idei tolerancji przy zachowaniu tożsamości kulturowej. 5. Edukacja w zakresie kultury, a w szczególności muzyki. 6. Inspirowanie młodzieży do rozwoju osobowości poprzez kontakt z muzyką I szeroko pojetą kulturą. 7. Tworzenie warunków I sytuacji do optymalnego rozwoju osobowości, zainteresowańI umiejętności zawodowych jego członków oraz wszystkich chcących z nim współpracować na gruncie kultury I sztuki.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw I obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagane są dwa podpisy: prezesa zarządu lub wiceprezesa zarządu, I/lub skarbnika. Dla ważności innych pism I doumentów wymagane są podpisy: prezesa zarządu lub wiceprezesa zarządu lub skarbnika.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Ta organizacja ma jeszcze 1 powiązanie historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »