Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 19 października 2015 r.

Nazwa pełna

NADNOTECKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000350484

NIP

7642308890

REGON

570190520

Data rejestracji

4 marca 2010 r.

Adres siedziby

Śniadeckich 138C / 5, 64-920 Piła, Polska

Cel działania

Podnoszenie popularyzacji, rozwijanie kultury, kultury fizycznej i poziomu dyscypliny sportowej brydża.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie łącznie dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa związku albo sekretarza oraz głównego księgowego - skarbnika. Prezes związku lub w razie jego nieobecności zastępujący wiceprezes, reprezentuje związek na zewnątrz.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ I ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH 15 SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU I WYDZIAŁ CYWILNY, SEKCJA REJESTRACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH I STOWARZYSZEŃ