Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

28 stycznia 2021 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

12 lutego 2021 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »