Nazwa pełna

GORZOWSKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000034815

NIP

5991447270

REGON

210215519

Data rejestracji

21 sierpnia 2001 r.

Adres siedziby

Chrobrego 4, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Polska

Cel działania

Stowarzyszenie ma na celu rozwijanie wśród swych członków umiejętności, wiedzy i sztuki fotograficznej oraz popularyzację fotografii we wszystkich jej dziedzinach.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz. Wszelkie akty prawne, które stwarzają zobowiązania pieniężne lub zmiany w majątku stowarzyszenia, winny być podpisywane przez prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika albo upoważnionego członka zarządu.

Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
  • Od 21 sierpnia 2001 r.

  • Od 21 sierpnia 2001 r.

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 10 SĄD OKRĘGOWY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM