STOWARZYSZENIE

Numer KRS

0000034815

Numer NIP

5991447270

Numer REGON

210215519

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

ZARZĄD REPREZENTUJE STOWARZYSZENIE NA ZEWNĄTRZ. WSZELKIE AKTY PRAWNE, KTÓRE STWARZAJĄ ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNE LUB ZMIANY W MAJĄTKU STOWARZYSZENIA, WINNY BYĆ PODPISYWANE PRZEZ PREZESA LUB WICEPREZESA ORAZ SKARBNIKA ALBO UPOWAŻNIONEGO CZŁONKA ZARZĄDU.

ul. Chrobrego 4

66-400 Gorzów Wielkopolski

Polska

Członkowie komitetu założycielskiego
 • Trojan Janina
 • Nowik Kazimierz
 • Łącki Zbigniew
 • Drabent Leon
 • Szynkiewicz Gerard
 • Szlachciuk Wiesław
 • Bystrzycki Kazimierz
 • Wróblewska Krystyna
 • Buja Stanisław
 • Korsak Władysław
 • Gruszkiewicz Ryszard
 • Różycki Antoni
 • Gonrzyński Jan
 • Lipka Lucjan
 • Weinard Henryk