Nazwa pełna

GORZOWSKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000034815

NIP

5991447270

REGON

210215519

Adres siedziby

Chrobrego 4, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Polska

Cel działania

Stowarzyszenie ma na celu rozwijanie wśród swych członków umiejętności, wiedzy I sztuki fotograficznej oraz popularyzację fotografii we wszystkich jej dziedzinach.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz. Wszelkie akty prawne, które stwarzają zobowiązania pieniężne lub zmiany w majątku stowarzyszenia, winny być podpisywane przez prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika albo upoważnionego członka zarządu.

Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
  • 06. 06. 2008 r. - zmieniono: § 2, § 6, § 7 pkt e, § 15, § 21, - dodano § 33 pkt 2

  • 21. 07. 1961 r. Statut 18. 03. 1994 r. Zmiany par. 2,5,8,26

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 10 SĄD OKRĘGOWY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

{{ fieldValue.v }}