Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 9, obowiązujące od 13 lipca 2018 r.

Nazwa pełna

GORZOWSKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000034815

NIP

5991447270

REGON

210215519

Data rejestracji

21 sierpnia 2001 r.

Adres siedziby

Chrobrego 4, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Polska

Cel działania

Stowarzyszenie ma na celu rozwijanie wśród swych członków umiejętności, wiedzy i sztuki fotograficznej oraz popularyzację fotografii we wszystkich jej dziedzinach.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz. Wszelkie akty prawne, które stwarzają zobowiązania pieniężne lub zmiany w majątku stowarzyszenia, winny być podpisywane przez prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika albo upoważnionego członka zarządu.

Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
  • Od 21 sierpnia 2001 r.

  • Od 21 sierpnia 2001 r.

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 10 SĄD OKRĘGOWY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM