Poprzednio

POLSKA UNIA KRYNOLOGICZNA

Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 9, obowiązujące od 28 października 2020 r.

Nazwa pełna

POLSKA UNIA KYNOLOGICZNA

Forma prawna

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ

KRS

0000347848

NIP

5291811182

REGON

142769963

Data rejestracji

1 lutego 2010 r.

Adres siedziby

Partyzantów 19 / A, 96-316 Międzyborów, Polska

Cel działania

1. Inicjowanie uregulowań prawnych nomiujących działalność związaną ze zwierzętami, a w szczególności działalność treserów, zoopsychologów, zoofizjoterapeutów, groomerów, kynoterapeutów oraz hodowlę psów rasowych i występowanie o interpretację przepisów w tym zakresie 2. Propagowanie psa rasowego w Polsce i na świecie. 3. Edukacja w zakresie wiedzy kynologicznej, prawidłowej selekcji i etyki hodowli. 4. Edukacja w zakresie prawidłowego utrzymania, wychowania, szkolenia psów i budowania dobrych relacji między człowiekiem i psem. 5. Edukacja w zakresie wiedzy związanej ze zdrowiem i pielęgnacją psów. 6. Promowanie zawodów związanych ze zwierzętami, a w szczególności takich jak treser psów, zoopsycholog, zoofizjoterapeuta, groomer, kynoterapeuta. 7. Kształtowanie właściwego stosunku ludzi do zwierząt. 8. Promowanie użytkowego wykorzystania psów w szczególności dla osób niepełnosprawnych, w celach terapeutycznych i edukacyjnych. 9. Działania w zakresie ochrony zwierząt. 10. Umożliwianie wzajemnej współpracy pomiędzy członkami. 11. Promowanie i reprezentacja członków unii w kraju i na świecie. 12. Współpraca z organizacjami o podobnych celach działania z całego świata.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu łącznie

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY