Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 8, obowiązujące od 15 listopada 2016 r.

Nazwa pełna

POLSKA UNIA KYNOLOGICZNA

Forma prawna

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ

KRS

0000347848

NIP

5291811182

REGON

142769963

Data rejestracji

1 lutego 2010 r.

Adres siedziby

Partyzantów 19 / A, 96-316 Międzyborów, Polska

Cel działania

1. Inicjowanie uregulowań prawnych nomiujących działalność związaną ze zwierzętami, a w szczególności działalność treserów, zoopsychologów, zoofizjoterapeutów, groomerów, kynoterapeutów oraz hodowlę psów rasowych i występowanie o interpretację przepisów w tym zakresie 2. Propagowanie psa rasowego w Polsce i na świecie. 3. Edukacja w zakresie wiedzy kynologicznej, prawidłowej selekcji i etyki hodowli. 4. Edukacja w zakresie prawidłowego utrzymania, wychowania, szkolenia psów i budowania dobrych relacji między człowiekiem i psem. 5. Edukacja w zakresie wiedzy związanej ze zdrowiem i pielęgnacją psów. 6. Promowanie zawodów związanych ze zwierzętami, a w szczególności takich jak treser psów, zoopsycholog, zoofizjoterapeuta, groomer, kynoterapeuta. 7. Kształtowanie właściwego stosunku ludzi do zwierząt. 8. Promowanie użytkowego wykorzystania psów w szczególności dla osób niepełnosprawnych, w celach terapeutycznych i edukacyjnych. 9. Działania w zakresie ochrony zwierząt. 10. Umożliwianie wzajemnej współpracy pomiędzy członkami. 11. Promowanie i reprezentacja członków unii w kraju i na świecie. 12. Współpraca z organizacjami o podobnych celach działania z całego świata.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu łącznie

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY