Poprzednio

POLSKA UNIA KYNOLOGICZNA

Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 12, obowiązujące od 15 kwietnia 2024 r.

Nazwa pełna

ASSOCIATION CYNOLOGIQUE EUROPÉENNE

KRS

0000347848

NIP

5291811182

REGON

142769963

Adres siedziby

Partyzantów 19 / A, 96-316 Międzyborów, Polska

Forma prawna

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ

Data rejestracji

1 lutego 2010 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu łącznie

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Cel działania

1. Inicjowanie uregulowań prawnych nomiujących działalność związaną ze zwierzętami, a w szczególności działalność treserów, zoopsychologów, zoofizjoterapeutów, groomerów, kynoterapeutów oraz hodowlę psów rasowych i występowanie o interpretację przepisów w tym zakresie 2. Propagowanie psa rasowego w Polsce i na świecie. 3. Edukacja w zakresie wiedzy kynologicznej, prawidłowej selekcji i etyki hodowli. 4. Edukacja w zakresie prawidłowego utrzymania, wychowania, szkolenia psów i budowania dobrych relacji między człowiekiem i psem. 5. Edukacja w zakresie wiedzy związanej ze zdrowiem i pielęgnacją psów. 6. Promowanie zawodów związanych ze zwierzętami, a w szczególności takich jak treser psów, zoopsycholog, zoofizjoterapeuta, groomer, kynoterapeuta. 7. Kształtowanie właściwego stosunku ludzi do zwierząt. 8. Promowanie użytkowego wykorzystania psów w szczególności dla osób niepełnosprawnych, w celach terapeutycznych i edukacyjnych. 9. Działania w zakresie ochrony zwierząt. 10. Umożliwianie wzajemnej współpracy pomiędzy członkami. 11. Promowanie i reprezentacja członków unii w kraju i na świecie. 12. Współpraca z organizacjami o podobnych celach działania z całego świata.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski