Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 14 marca 2014 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA FUNDOWICZÓW DF

KRS

0000344787

NIP

6642103029

REGON

260350566

Adres siedziby

Kielecka 3C, 27-200 Starachowice, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

18 grudnia 2009 r.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składają co najmniej dwaj członkowie zarządu fundacji, w tym prezes fundacji lub wiceprezes fundacji.

Cel działania

1) wspieranie dzieci i młodzieży uzdolnionej w zakresie nauki, sztuki i sportu 2) wspieranie i upowszechnianie dostępu do dóbr kultury 3) wspieranie działalności artystycznej, edukacyjnej, naukowej i sportowej 4) rozpowszechnianie i rozwijanie znajomości języków obcych 5) promocja regionu świętokrzyskiego i miasta starachowice 6) współpraca i współdziałanie z innymi fundacjami, stowarzyszeniami, organizacjami, a także osobami fizycznymi w zakresie popularyzacji celów fundacji.

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór