Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 27 września 2013 r.

Nazwa pełna

"STOWARZYSZENIE RZECZNIK PRAW RODZICÓW"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000342327

Data rejestracji

20 listopada 2009 r.

Adres siedziby

Polna 35, 05-120 Legionowo, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz realizacji polityki państwa w zakresie praw rodziców. Szczegółowe cele stowarzyszenia zawarto w załączonym statucie, rozdział ii par. 5.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenie woli w imieniu stowarzyszenia składa dwóch członków zarządu w tym prezes

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY