Nazwa pełna

"STOWARZYSZENIE RZECZNIK PRAW RODZICÓW"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000342327

Data rejestracji

20 listopada 2009 r.

Data ostatniej zmiany

27 września 2013 r.

Adres siedziby

Polna 35, 05-120 Legionowo, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz realizacji polityki państwa w zakresie praw rodziców. Szczegółowe cele stowarzyszenia zawarto w załączonym statucie, rozdział ii par. 5.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenie woli w imieniu stowarzyszenia składa dwóch członków zarządu w tym prezes

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY