Poprzednio

DELIKATESY SEZAM

Nazwa pełna

TOPFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000338671

NIP

8672201565

REGON

180483183

Adres siedziby

1 Maja 7, 39-400 Tarnobrzeg, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

5 października 2009 r.

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są: a/ w przypadku powołania zarządu jednoosobowego jeden członek zarzadu, b/ w przypadku powołania, co najmniej dwuosobowego zarządu, dwaj członkowie zarządu działający łącznie, albo członek zarządu łącznie z prokurentem. C/ dokonanie niżej wymienionych czynności wymaga działania wiceprezesa zarządu: - zaciągnięcie przez spółkę kredytu, - nabywanie i zbywanie przedsiębiorstw i nieruchomości i ruchomości o wartości powyżej 10. 000,00 złotych - udzielanie poręczeń oraz ustanowienie hipotek i zastawów - zawieranie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych z osobami zatrudnionymi w spółce, jeżeli miesięczne wymagrodzenie ma przekroczyć 5. 000,00 złotych - tworzenie, likwidacja i wykorzystanie funduszy specjalnych.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 5 października 2009 r.

  Wartość udziałów

  49 tys. zł

  Liczba udziałów

  49

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

197,3 tys. zł

2022 r.

216,5 tys. zł

2021 r.

292,2 tys. zł

2020 r.

336,8 tys. zł

2019 r.

251,9 tys. zł

2018 r.

106 tys. zł

2017 r.

123 tys. zł

2016 r.

150,1 tys. zł

2015 r.

178,9 tys. zł

2014 r.

69,6 tys. zł

2013 r.

5,1 tys. zł

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5,1 tys. zł 69,6 tys. zł 178,9 tys. zł 150,1 tys. zł 123 tys. zł 106 tys. zł 251,9 tys. zł 336,8 tys. zł 292,2 tys. zł 216,5 tys. zł 197,3 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009