Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "STREFA SPOTKAŃ"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000033797

NIP

8652267236

REGON

831222303

Data rejestracji

21 sierpnia 2001 r.

Adres siedziby

1-Go Sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola, Polska

Cel działania

1. Wspieranie i upowszechnianie nowych form aktywności społeczno- kulturalnej 2. Realizacja działań w zakresie rewitalizacji i animowania społeczności lokalnych 3. Amgażowanie społeczności lokalnych w realizację projektów animacyjno-kulturalnych 4. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego przez kulturę i działalność animacyjną 5. Nawiązywanie kontaktów i wymiana kulturalna z zagranicą 6. Upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd towarzystwa reprezentuje prezes lub osoba upoważniona przez prezesa.

Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY