Poprzednio

EKOBUD-W

Nazwa pełna

"EKOBUD-W" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

KRS

0000033677

NIP

6490006348

REGON

008013278

Adres siedziby

Perla 76, 41-301 Dąbrowa Górnicza, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

6 sierpnia 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

50,4 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2017 r.

1,1 tys. zł

2004 r.

44,6 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 513 SĄD REJONOWY WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZO-REJESTROWY W KATOWICACH UL. WARSZAWSKA 45