Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 25 czerwca 2020 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE POLSKA AKADEMIA SZTUKI KULINARNEJ

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000335789

NIP

6351846056

REGON

241556699

Data rejestracji

27 sierpnia 2009 r.

Adres siedziby

Żwirki I Wigury 37A, 43-190 Mikołów, Polska

Cel działania

1. Kultywowanie narodowej kuchni Polskiej, staropolskiej, regionalnej i myśliwskiej 2. Poznawanie tradycji i historii kuchni Polskiej 3. Kształcenie kucharzy z wiedzy o kuchni Polskiej oraz uzupełnianie wiedzy i umiejętności racjonalnego żywienia 4. Współpraca z krajowymi organizacjami promującymi Polskie produkty i zdrową żywność 5. Poznawanie historii i tradycji kulinarnych innych krajów 6. Uzyskanie członkowstwa w światowym stowarzyszeniu związków kucharzy "Wacs" 7. Reprezentowanie interesów zawodowych zrzeszonych członków stowarzyszenia 8. Stworzenie bazy szkoleniowej dla członków stowarzyszenia i uczniów szkół hotelarsko-gastronomicznych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków zarządu głównego

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres www

WWW.PASK.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY