Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE POLSKA AKADEMIA SZTUKI KULINARNEJ

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000335789

NIP

6351846056

REGON

241556699

Data rejestracji

27 sierpnia 2009 r.

Adres siedziby

Żwirki I Wigury 37A, 43-190 Mikołów, Polska

Cel działania

1. Kultywowanie narodowej kuchni Polskiej, staropolskiej, regionalnej i myśliwskiej 2. Poznawanie tradycji i historii kuchni Polskiej 3. Kształcenie kucharzy z wiedzy o kuchni Polskiej oraz uzupełnianie wiedzy i umiejętności racjonalnego żywienia 4. Współpraca z krajowymi organizacjami promującymi Polskie produkty i zdrową żywność 5. Poznawanie historii i tradycji kulinarnych innych krajów 6. Uzyskanie członkowstwa w światowym stowarzyszeniu związków kucharzy "Wacs" 7. Reprezentowanie interesów zawodowych zrzeszonych członków stowarzyszenia 8. Stworzenie bazy szkoleniowej dla członków stowarzyszenia i uczniów szkół hotelarsko-gastronomicznych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków zarządu głównego

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres www

WWW.PASK.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY