Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 23, obowiązujące od 19 maja 2023 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE PRACOWNIA RÓŻNORODNOŚCI

KRS

0000333869

NIP

9562263560

REGON

340629772

Adres siedziby

Mostowa 9 / 4, 87-100 Toruń, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

23 lipca 2009 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Stowarzyszenia Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Gdy zarząd stowarzyszenia jest jednoosobowy, zobowiązanie majątkowe w imieniu stowarzyszenia zaciąga w pojedynkę osoba wchodząca w jego skład. Gdy zarząd stowarzyszenia liczy dwie lub więcej osób, zobowiązanie majątkowe w imieniu stowarzyszenia zaciągać mogą tylko dwie osoby wchodzące w skład zarządu stowarzyszenia działające łącznie. W pozostałym zakresie każda osoba wchodząca w skład zarządu samodzielnie reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz.

Zobacz jeszcze 23 wpisy historyczne
Cel działania

1) działania na rzecz prawnej i rzeczywistej równości osób, bez względu na ich orientację seksualną, tożsamość seksualną, płeć oraz płeć społeczną (a w przypadku wielokrotnej dyskryminacji tych osób - także z uwagi na wiek, niepełnosprawność oraz pochodzenie społeczne), w szczególności: a) upublicznienie dyskusji na temat problemów lesbijek, gejów, osób biseksualnych, osób transpłciowych oraz osób queer, b) kształtowanie postaw akceptacji oraz przełamywanie uprzedzeń i stereotypów wobec lesbijek, gejów, osób biseksualnych, osób transpłciowych oraz osób queer, c) zwiększenie reprezentacji społecznej lesbijek, gejów, osób biseksualnych, osób transpłciowych oraz osób queer, d) kształtowanie pozytywnej tożsamości lesbijek, gejów, osób biseksualnych, osób transpłciowych oraz osób queer, e) eliminacja nierównego traktowania lesbijek, gejów, osób biseksualnych, osób transpłciowych oraz osób queer przez Polskie prawo (dyskryminacja ze względu na orientację seksualną, tożsamość seksualną, płeć oraz płeć społeczną), f) walka z dyskryminacją lesbijek, gejów, osób biseksualnych, osób transpłciowych oraz osób queer i przeciwdziałanie przejawom homofobii, bifobii i transfobii w społeczeństwie, g) przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy fizycznej i psychicznej na tle orientacji seksualnej, tożamości seksualnej, płci oraz płci społecznej; 2) propagowanie wiedzy na temat orientacji seksualnych, tożsamości seksualnych, identyfikacji płciowych oraz płci społecznych; 3) wypracowanie i wprowadzenie do obiegu publicznego dyskursu antydyskryminacyjnego, wrażliwego na procedury wykluczenia i stygmatyzacji; 4) propagowanie wiedzy o zdrowiu seksualnym, w tym o chorobach przenoszonych drogą płciową, w szczególności o drogach zakażenia hiv/aids.

Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 20 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski