Nazwa pełna

E-POLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000332758

NIP

7123173411

REGON

060503125

Data rejestracji

6 lipca 2009 r.

Data ostatniej zmiany

30 grudnia 2016 r.

Adres siedziby

Chopina 14, 20-023 Lublin, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność związana z oprogramowaniem I doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

 • Działalność usługowa w zakresie informacji

 • Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa I doradztwo podatkowe

 • Badania naukowe I prace rozwojowe

 • Reklama, badanie rynku I opinii publicznej

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna

 • Działalność związana z zatrudnieniem

 • Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach I zagospodarowaniem terenów zieleni

 • Działalność związana z administracyjną obsługą biura I pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

 • Edukacja

 • Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W zarządzie jednoosobowym do składania oświadczeń woli I podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie. W przypadku powołania zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli I podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
 • Od 6 lipca 2009 r.

  50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 6 lipca 2009 r.

  25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 6 lipca 2009 r.

  25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW