Nazwa pełna

GENDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000331739

NIP

9512287825

REGON

141942827

Data rejestracji

19 czerwca 2009 r.

Data ostatniej zmiany

1 kwietnia 2019 r.

Adres siedziby

Konduktorska 4, 00-775 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Praktyka lekarska specjalistyczna

Przedmiot pozostałej działalności
 • Praktyka lekarska ogólna

 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność związana z tłumaczeniami

 • Nauka języków obcych

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Wydawanie książek

 • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

 • Pozostała działalność wydawnicza

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu samodzielnie

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Od 19 czerwca 2009 r.

  600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 19 czerwca 2009 r.

  600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 3 marca 2011 r.

  400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 3 marca 2011 r.

  400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009