Nazwa pełna

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI BĘDKOWSKIEJ

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000330696

REGON

100627463

Data rejestracji

29 maja 2009 r.

Data ostatniej zmiany

29 maja 2009 r.

Adres siedziby

Reymonta 7, 97-319 Będków, Polska

Cel działania

1. Pobudzanie obywatelskiej inicjatywy mieszkańców gminy dla zapewnienia wszechstronnego I wielokierunkowego rozwoju gminy, pielęgnowanie tradycji I historii będkowa oraz jego przyrodniczych I historycznych walorów. 2. Ochrona wartości kulturalnych, zabytkowych, urbanistycznych, przyrodniczych, krajoznawczych - przy współdziałaniu z organami administracji państwowej, samorządowej, instytucjami społecznymi I prywatnymi. 3. Kształtowanie postaw obywatelskich mieszkańców gminy będków, inicjowanie działań społecznych, kulturalnych, gospodarczych, prowadzących do rozwoju lokalnej demokracji, oraz działania na rzecz integracji europejskiej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 36 SĄD OKRĘGOWY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM