Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

4

10,3 mln zł

3,9 mln zł

2007 - 2013

3

6,1 mln zł

1,8 mln zł

Łącznie

7

16,4 mln zł

5,7 mln zł