Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 25, obowiązujące od 20 marca 2020 r.

Nazwa pełna

LISTONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000326899

NIP

7251990050

REGON

100614762

Data rejestracji

27 marca 2009 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Piotrkowska 99, 90-425 Łódź, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

92.8 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność związana z oprogramowaniem

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

 • Działalność portali internetowych

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego, w sprawach nie przekraczających zakresu zwykłych czynności, do składania oświadczeń woli i działania w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności, do składania oświadczeń woli i działania w imieniu spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie albo jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem. Za sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności uważa się dokonanie czynności powodujące jednorazowe nabycie lub zbycie prawa lub zaciągnięcie zobowiązania w kwocie przekraczającej 20. 000 (dwadzieścia tysięcy) złotych lub czynności powodujące zaciągnięcie zobowiązania okresowego w kwocie przekraczającej 20. 000 (dwadzieścia tysięcy) złotych w stosunku rocznym

Wspólnicy
 • Od 27 marca 2009 r.

  Wartość udziałów

  24.1 tys. zł

  Liczba udziałów

  481

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 27 marca 2009 r.

  Wartość udziałów

  24.1 tys. zł

  Liczba udziałów

  481

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 27 marca 2009 r.

  Wartość udziałów

  24.1 tys. zł

  Liczba udziałów

  481

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW