Poprzednio

LISTONIC

Nazwa pełna

LISTONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000326899

NIP

7251990050

REGON

100614762

Adres siedziby

Piotrkowska 99, 90-425 Łódź, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

27 marca 2009 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

92,8 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego, w sprawach nie przekraczających zakresu zwykłych czynności, do składania oświadczeń woli i działania w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności, do składania oświadczeń woli i działania w imieniu spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie albo jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem. Za sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności uważa się dokonanie czynności powodujące jednorazowe nabycie lub zbycie prawa lub zaciągnięcie zobowiązania w kwocie przekraczającej 20. 000 (dwadzieścia tysięcy) złotych lub czynności powodujące zaciągnięcie zobowiązania okresowego w kwocie przekraczającej 20. 000 (dwadzieścia tysięcy) złotych w stosunku rocznym

Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 27 marca 2009 r.

  Wartość udziałów

  24,1 tys. zł

  Liczba udziałów

  481

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 27 marca 2009 r.

  Wartość udziałów

  24,1 tys. zł

  Liczba udziałów

  481

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 27 marca 2009 r.

  Wartość udziałów

  24,1 tys. zł

  Liczba udziałów

  481

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

3,6 tys. zł

2020 r.

870,5 tys. zł

2019 r.

30,1 tys. zł

2018 r.

4,7 tys. zł

2012 r.

5,6 tys. zł

2010 r.

127,2 tys. zł

2009 r.

9,6 tys. zł

2008 r.

1,1 mln zł

2008
2009
2010
2012
2018
2019
2020
2021
1,1 mln zł 9,6 tys. zł 127,2 tys. zł 5,6 tys. zł 4,7 tys. zł 30,1 tys. zł 870,5 tys. zł 3,6 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW