Nazwa pełna

"LISTONIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000326899

NIP

7251990050

REGON

100614762

Data rejestracji

27 marca 2009 r.

Data ostatniej zmiany

29 października 2019 r.

Adres siedziby

Piotrkowska 99, 90-425 Łódź, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

92.8 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność portali internetowych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność związana z oprogramowaniem I doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

  • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych I komputerowych

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnionych jest dwóch członków zarządu spółki, działających łącznie

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW