Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 26 marca 2019 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE PROMOCJI INICJATYW ARTYSTYCZNYCH "OPERATIVA"

KRS

0000326852

NIP

7272741458

REGON

100649714

Adres siedziby

Gdańska 32, 90-716 Łódź, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

27 marca 2009 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia w sprawach majątkowych wymagane są podpisy trzech członków zarządu w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. Do reprezentowania stowarzyszenia w innych sprawach wymagane są podpisy dwóch członków zarządu.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Cel działania

1. Prowadzenie działalności artystycznej, edukacyjnej, naukowej i promocyjnej w zakresie kultury, 2. Wspieranie materialne, intelektualne i wykonawcze działalności artystycznej, edukacyjnej, naukowej i kulturalnej organizowanej dla środowisk akademickich oraz dla społeczności miasta i regionu łódzkiego, 3. Stwarzanie warunków umożliwiających społeczności akademickiej pełny i godny rozwój artystyczny i naukowy, 4. Promowanie osób utalentowanych, 5. Promowanie osiągnięć artystycznych i naukowych nauczycieli akademickich, studentów i absolwentów uczelni, 6. Organizowanie wymiany kulturalnej i naukowej i współpraca między uczelniami, ośrodkami akademickimi, instytucjami kultury w kraju i za granicą, 7. Prowadzenie działań w zakresie pozyskiwania darowizn i dotacji oraz funduszy z unii europejskiej na cele statutowe stowarzyszenia.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór