Poprzednio

PORTAL GOSPODARCZY POLSKA-TURCJA

Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

21 marca 2017 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

20 maja 2017 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »