Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 14, obowiązujące od 8 kwietnia 2024 r.

Nazwa pełna

POLSKIE TOWARZYSTWO GEOLOGICZNE

KRS

0000032361

NIP

6771103793

REGON

007022157

Adres siedziby

Gronostajowa 3A, 30-387 Kraków, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

31 lipca 2001 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Geologicznego Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświdczeń w imieniu Polskiego towarzystwa geologicznego wymagane jest współdziałenie dwóch członków zarządu głównego: prezesa lub jednego z wiceprezesów i innego członka zarzadu głównego.

Zobacz jeszcze 41 wpisów historycznych
Cel działania

Statutowe działania towarzystwa mają na celu popieranie rozwoju nauk o ziemi i wiedzy o geologii kraju oraz szerzenia wiedzy o naukach geologicznych i ochronie środowiska. Towarzystwo działa na rzecz ogółu społeczności geologicznej w Polsce, rozwija też kontakty i współpracę ze społecznościami geologicznymi innych krajów.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

112,1 tys. zł

Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 18 SĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ I CYWILNY