Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 13, obowiązujące od 15 grudnia 2022 r.

Nazwa pełna

POLSKIE TOWARZYSTWO GEOLOGICZNE

KRS

0000032361

NIP

6771103793

REGON

007022157

Adres siedziby

Gronostajowa 3A, 30-387 Kraków, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

31 lipca 2001 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Geologicznego Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświdczeń w imieniu Polskiego towarzystwa geologicznego wymagane jest współdziałenie dwóch członków zarządu głównego: prezesa lub jednego z wiceprezesów i innego członka zarzadu głównego.

Zobacz jeszcze 34 wpisy historyczne
Cel działania

Statutowe działania towarzystwa mają na celu popieranie rozwoju nauk o ziemi i wiedzy o geologii kraju oraz szerzenia wiedzy o naukach geologicznych i ochronie środowiska. Towarzystwo działa na rzecz ogółu społeczności geologicznej w Polsce, rozwija też kontakty i współpracę ze społecznościami geologicznymi innych krajów.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

112,1 tys. zł

Inne dane

Adres e-mail

PTG@UJ.EDU.PL

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 18 SĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ I CYWILNY