Nazwa pełna

PLAN SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000322657

NIP

5252444408

REGON

141672776

Data rejestracji

2 lutego 2009 r.

Data ostatniej zmiany

11 września 2019 r.

Adres siedziby

Puławska 479, 02-844 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

225 tys. zł

Kapitał docelowy

225 tys. zł

Kapitał wpłacony

225 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność w zakresie inżynierii I związane z nią doradztwo techniczne

Przedmiot pozostałej działalności
  • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

  • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

  • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

  • Działalność związana z oprogramowaniem

  • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych I komputerowych

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu - jednoosobowo lub dwóch członków zarządu łącznie

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008