Poprzednio

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I MIŁOŚNIKÓW KONI RASY KABARDYŃSKIEJ

Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 29 stycznia 2014 r.

Nazwa pełna

POLSKIE STOWARZYSZENIE HODOWCÓW KONI KABARDYŃSKICH

KRS

0000322089

Adres siedziby

Kopernika 9C / 25, 09-100 Płońsk, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

23 stycznia 2009 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do ważności oświadczeń woli składanych przez zarząd, w tym w zakresie praw i obowiązków majątkowych związku wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub prezesa i pełnomocnika zarządu, a ustanowienie pełnomocnika następuje uchwałą zarządu.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Cel działania

Zachowanie i udoskonalanie hodowli koni kabardyńskich

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres www

WWW.KABARDYNCE.PL