Nazwa pełna

TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000318001

NIP

5862227862

REGON

220709544

Data rejestracji

19 listopada 2008 r.

Adres siedziby

Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

300 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

61,7 tys. zł

Beneficjenci rzeczywiści
  • CZŁONEK ZARZĄDU PODMIOTU BĘDĄCEGO UDZIAOWCEM JEDYNEGO UDZIAŁOWCA, UDZIAŁOWCA SPÓŁKI JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W MYŚL ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A) TIRET PIĄTY USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU

    Obywatelstwo

    🇵🇱

    Rezydencja

    🇵🇱

Dostęp do pełnych danych wymaga posiadania planu Rejestr.io Premium.

Aktywuj Rejestr.io Premium, aby przeglądać informacje o beneficjanetach rzeczywistych.

Dowiedz się więcej »

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentacji, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są: 1/ dwóch członków zarządu działających łącznie 2/ członek zarządu działający z prokurentem

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008