Nazwa pełna

BLIŻYŃSKIE STOWARZYSZENIE ŻEGLARSKIE "FORDEWIND"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000317660

NIP

6631833304

REGON

260265062

Data rejestracji

14 listopada 2008 r.

Data ostatniej zmiany

19 marca 2014 r.

Adres siedziby

Kościuszki 79, 26-120 Bliżyn, Polska

Cel działania

1. Upowszechnianie kultury fizycznej I sportu 2. Organizowanie przedsięwzięć sportowych, turystycznych, rekreacyjnych w środowisku 3. Popularyzacja sportów wodnych 4. Przeciwdziałanie patologiom w środowisku wiejskim I miejskim 5. Wspieranie inicjatyw lokalnych 6. Rozwijanie kontaktów z innego typu stowarzyszeniami, w tym międzynarodowych 7. Współpraca z klubami sportowymi 8. Integracja lokalnego środowiska 9. Propagowanie żeglarstwa wśród środowisk młodzieżowych oraz osób niepełnosprawnych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Organem uprawnionym do reprezentowania stowarzyszenia jest zarząd. Do wydatkowania środków pieniężnych lub zaciągania pożyczek w imieniu stowarzyszenia, a także podpisywania wszelkich dokumentów dotyczących spraw finansowych uprawnieni są: prezes, wiceprezes I skarbnik. Każdy dokument finansowy podpisuje co najmniej dwóch z wymienionych członków zarządu, w tym prezes.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY