Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 25 maja 2016 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH NASZ DOM

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000315279

NIP

6852261645

REGON

180371254

Data rejestracji

8 października 2008 r.

Adres siedziby

97 / A, Roztoki, 38-204 Tarnowiec, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest aktywizacja i wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz podejmowanie działań służących rozwiązywaniu istotnych problemów tych społeczności.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków stowarzyszenia do kwoty 100 tys. Złotych podpisy składać może prezes, bądź jeden z wiceprezesów jednoosobowo lub dwaj działający łącznie członkowie zarządu. 2. Dla ważności pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia powyżej kwoty 100 tys. Złotych wymagane są dwa podpisy, w tym prezesa lub wiceprezesa i jednego członka zarządu.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

HTTP://WWW.FACEBOOK.COM/JASLONASZDOM

Adres e-mail

BIURO@NASZDOMJASLO.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY