Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH NASZ DOM

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000315279

NIP

6852261645

REGON

180371254

Data rejestracji

8 października 2008 r.

Adres siedziby

97 / A, Roztoki, 38-204 Tarnowiec, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest aktywizacja i wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz podejmowanie działań służących rozwiązywaniu istotnych problemów tych społeczności.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków stowarzyszenia do kwoty 100 tys. Złotych podpisy składać może prezes, bądź jeden z wiceprezesów jednoosobowo lub dwaj działający łącznie członkowie zarządu. 2. Dla ważności pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia powyżej kwoty 100 tys. Złotych wymagane są dwa podpisy, w tym prezesa lub wiceprezesa i jednego członka zarządu.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

BIURO@NASZDOMJASLO.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY