Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

13 grudnia 2021 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

11 stycznia 2022 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »