Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 15, obowiązujące od 3 września 2019 r.

Nazwa pełna

LIGA EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ - SEKCJA POLSKA

KRS

0000031396

NIP

1132352966

REGON

010327621

Adres siedziby

Podleśna 27, 80-255 Gdańsk, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

31 lipca 2001 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do kompetencji zarządu należy reprezentowanie ligi na zewnątrz i działanie w jej imieniu. Do ważności oświadczeń w sprawach finansowych wymagane są podpisy prezesa lub dwóch upoważnionych przez niego członków zarządu.

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Cel działania

Celem ligi jest wspieranie Polskich środowisk w rozwoju współpracy z państwami członkowskimi unii europejskiej i stowarzyszonymi z unią europejską, współpraca w tworzeniu jednolitego stanowiska Polskich przedsiębiorstw, organizacji gospodarczych innych organizacji wspierających Polskich przedsiębiorców wobec polityki gospodarczej prowadzonej przez unię europejską.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

157,7 zł

Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 1974 SĄD OKRĘGOWY WARSZAWA - VII WYDZIAŁ CYWILNY