Nazwa pełna

SMART55 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

KRS

0000311241

NIP

5252431104

REGON

141483220

Adres siedziby

Chmielna 2 / 31, 00-020 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

5 sierpnia 2008 r.

Kapitał zakładowy

254,1 tys. zł

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

Zastępca notarialny karolina czarniecka zastępca anny brewczyńskiej notariusza w warszawie prowadzącej kancelarię notarialną w warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 10 lok. 9, repertorium a nr 5579/2022 , 22. 09. 2022

Status podatnika VAT
Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2018 r.

242,1 tys. zł

2017 r.

514 tys. zł

2016 r.

775 tys. zł

2015 r.

4,7 tys. zł

2014 r.

825 tys. zł

2013 r.

18,9 tys. zł

2009 r.

554,3 tys. zł

2009
2013
2014
2015
2016
2017
2018
554,3 tys. zł 18,9 tys. zł 825 tys. zł 4,7 tys. zł 775 tys. zł 514 tys. zł 242,1 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

302,6 tys. zł

242,1 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009