Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 10, obowiązujące od 10 sierpnia 2023 r.

Nazwa pełna

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MUZEUM NARODOWEGO W SZCZECINIE

KRS

0000307722

NIP

8513170183

REGON

321396363

Adres siedziby

Kapitańska 2, 71-602 Szczecin, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

9 czerwca 2008 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu w tym prezes lub upoważniony przez niego wiceprezes.

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Cel działania

Stowarzyszenie ma na celu stałe wspieranie muzeum narodowego w szczecinie i współdziałanie w jego rozwoju. Aby to osiągnąć stowarzyszenie będzie kupowało dzieła sztuki, które następnie w drodze użyczenia lub darowizny będą muzeum narodowemu w szczecinie. Stowarzyszenie zamierza również organizować działąnia eksponujące, promujące i wspierające sztukę oraz edukację artystyczną, historyczną i społeczną. Ponadto stowarzyszenie zajmie się wspieraniem pracy naukowej w obszarze sztuki oraz historii miasta szczecina i jego zabytków.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane