PGO

Nazwa pełna

PGO SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000305325

NIP

7712374309

REGON

590722383

Data rejestracji

12 maja 2008 r.

Adres siedziby

Tysiąclecia 101, 40-875 Katowice, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

96,3 mln zł

Kapitał wpłacony

96,3 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Spółka notowana na GPW

Skrót:

PGO

Liczba wyemitowanych akcji:

96,3 mln

Wartość rynkowa:

96,3 mln zł

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

48,2 mln zł

19,3 mln zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania zarządu wieloosobowego prezes zarządu może składać oświadczenia woli w imieniu spółki jednoosobowo, natomiast do składania oświadczeń woli w imieniu spółki przez pozostałych członków zarządu wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 11 kwietnia 2011 r.

  PROKURA SAMOISTNA

 • Od 29 maja 2013 r.

  PROKURA ODDZIAŁOWA SAMOISTNA W ZAKRESIE ODDZIAŁU: PGO S.A. CENTRALA ODDZIAŁ W KATOWICACH

 • Od 28 stycznia 2019 r.

  PROKURA ODDZIAŁOWA SAMOISTNA W ZAKRESIE ODDZIAŁU: PGO S.A. KUŹNIA GLINIK ODDZIAŁ W GORLICACH

 • Od 28 stycznia 2019 r.

  PROKURA ODDZIAŁOWA SAMOISTNA W ZAKRESIE ODDZIAŁU: PGO S.A. ODLEWNIA STALIWA ODDZIAŁ W STALOWEJ WOLI

 • Od 25 marca 2019 r.

  PROKURA ODDZIALOWA SAMOISTNA W ZAKRESIE ODDZIAŁU: PGO S.A. PIOMA - ODLEWNIA ODDZIAŁ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Inne dane

Adres www

WWW.PGOSA.PL

Adres e-mail

PGO@PGOSA.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE