Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 23 kwietnia 2008 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE POLSKA - MONGOLIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000303829

Data rejestracji

23 kwietnia 2008 r.

Adres siedziby

Grójecka 104 / 34, 02-367 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Rozwijanie przyjaźni między narodem Polskim i narodem mongolskim oraz prowadznie działalności sprzyjającej rozwojowi wszechstronnej współpracy między Polską a mongolią. 2. Zaznajamianie społeczeństwa Polskiego z życiem społeczeństwa mongolii, jej historią, przyrodą, kulturą, tradycjami oraz turystyką i rozwojem współprawcy polsko-mongolskiej. 3. Współdziałanie w popularyzowaniu wśród społeczeństwa mongolskiego historii, nauki, kultury oraz osiągnięć społeczno- gospodarczych i technicznych narodu Polskiego. 4. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi bilateralnych stosunków gospodarczych między Polską a mongolią.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu jednoosobowo - w zakresie praw i obowiązków majątkowych prezes zarządu łącznie ze skarbnikiem

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY