Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE POLSKA - MONGOLIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000303829

Data rejestracji

23 kwietnia 2008 r.

Data ostatniej zmiany

23 kwietnia 2008 r.

Adres siedziby

Grójecka 104 / 34, 02-367 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Rozwijanie przyjaźni między narodem polskim I narodem mongolskim oraz prowadznie działalności sprzyjającej rozwojowi wszechstronnej współpracy między polską a mongolią. 2. Zaznajamianie społeczeństwa polskiego z życiem społeczeństwa mongolii, jej historią, przyrodą, kulturą, tradycjami oraz turystyką I rozwojem współprawcy polsko-mongolskiej. 3. Współdziałanie w popularyzowaniu wśród społeczeństwa mongolskiego historii, nauki, kultury oraz osiągnięć społeczno- gospodarczych I technicznych narodu polskiego. 4. Rozwijanie I propagowanie inicjatyw, postaw I działań sprzyjających rozwojowi bilateralnych stosunków gospodarczych między polską a mongolią.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu jednoosobowo - w zakresie praw I obowiązków majątkowych prezes zarządu łącznie ze skarbnikiem

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY