Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 9 grudnia 2011 r.

Nazwa pełna

KORPORACJA AKADEMICKA "MAGNA POLONIA VRATISLAVIENSIS"

KRS

0000302424

Adres siedziby

Chęcińska 9, 54-029 Wrocław, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

25 kwietnia 2008 r.

Rada Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes rady reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz oraz podpisuje wszelkie pisma w imieniu stowarzyszenia wraz z kanclerzem, a w sprawach dotyczących zobowiązań majątkowych wraz ze skarbnikiem.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Cel działania

Celem korporacji jest wychowanie swych członków na dobrych, uczciwych i patriotycznych polaków oraz przygotowanie ich przez współpracę w ścisłym gronie kolegów-przyjaciół do pracy dla dobra ojczyzny, w myśl dewizy korporacyjnej "Omnia pro polonia".

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ REJ A ST. 26/93 SĄD OKRĘGOWY WE WROCŁAWIU, SEKCJA REJESTROWA