Nazwa pełna

REOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000301894

NIP

8971738698

REGON

020691141

Data rejestracji

20 marca 2008 r.

Data ostatniej zmiany

27 grudnia 2018 r.

Adres siedziby

Sokołowska 49, Sokołów, 05-806 Komorów, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Przedmiot pozostałej działalności
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

 • Pozostałe formy udzielania kredytów

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do reprezentowania spółki uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentacji spółki uprawnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie. Do przyjmowania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • 1000( TYSIĄC) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ ( PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 27 grudnia 2018 r.

  1.000 (JEDEN TYSIĄC) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008