Dane aktualne

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE WCZESNEJ EDUKACJI DZIECI PN. "MAŁY SZEWCZYK" W GMINIE WISZNIA MAŁA

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

10 marca 2008 r.

KRS

0000300880

NIP

9151739067

REGON

020719945

Adres siedziby

Strzeszowska 7, Szewce, 55-114 Wisznia Mała, Polska

Cel działania

Wspieranie rozwoju środowiska lokalnego, - aktywizacja społeczności lokalnej, - stwarzanie alternatywnych form edukacji przedszkolnej, - wspieranie indywidualnego rozwoju dzieci oraz wychowanie w szacunku do drugiego człowieka, - wsparcie rodziców w wychowaniu dzieci, - wszechstronne działanie na rzecz dzieci potrzebujących pomocy pedagogicznej I materialnej, - działalność charytatywna I socjalna na rzecz dzieci.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw I składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków zarządu działających łącznie

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Ta organizacja ma jeszcze 19 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »