Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE WCZESNEJ EDUKACJI DZIECI PN. "MAŁY SZEWCZYK" W GMINIE WISZNIA MAŁA

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000300880

NIP

9151739067

REGON

020719945

Adres siedziby

Strzeszowska 7, Szewce, 55-114 Wisznia Mała, Polska

Cel działania

Wspieranie rozwoju środowiska lokalnego, - aktywizacja społeczności lokalnej, - stwarzanie alternatywnych form edukacji przedszkolnej, - wspieranie indywidualnego rozwoju dzieci oraz wychowanie w szacunku do drugiego człowieka, - wsparcie rodziców w wychowaniu dzieci, - wszechstronne działanie na rzecz dzieci potrzebujących pomocy pedagogicznej I materialnej, - działalność charytatywna I socjalna na rzecz dzieci.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw I składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków zarządu działających łącznie

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
  • 15. 12. 2008 r. - zmiana pkt 2 w rozdziale I statutu

  • 20. 07. 2007 r.

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

{{ fieldValue.v }}