Nazwa pełna

TOTMES SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000298823

NIP

5252423493

REGON

141265901

Adres siedziby

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1 / 2, 00-036 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

12 lutego 2008 r.

Kapitał zakładowy

7,1 mln zł

Kapitał wpłacony

7,1 mln zł

Zarzad Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu jednoosobowo lub wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE