Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE "BANK CHLEBA"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000029824

NIP

6181619225

REGON

250672639

Data rejestracji

30 lipca 2001 r.

Adres siedziby

Harcerska 10, 62-800 Kalisz, Polska

Cel działania

1. Niesienie pomocy matkom - ojcom samotnie wychowującym dzieci, oraz rodzinom wielodzietnym. 2. Udzielanie pomocy doraźnej ludziom dotkniętym przez los, jak chwilowy brak pracy czy zwolnienie z zakładu karnego, itd. 3. Podejmowanie stosownych do potrzeb, działań na rzecz rodzin, u których jest dziecko /osoba/ niepełnosprawna.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa oraz jednego członka zarządu. 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: prezesa lub wiceprezesa oraz jednego z członków zarządu.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Adres e-mail

BANK-CHLEBA@WP.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 860 SĄD OKRĘGOWY W KALISZU WYDZIAŁ I CYWILNY SEKCJA REJESTROWO-NIEPROCESOWA