Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE "BANK CHLEBA"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000029824

NIP

6181619225

REGON

250672639

Data rejestracji

30 lipca 2001 r.

Data ostatniej zmiany

14 lipca 2017 r.

Adres siedziby

Harcerska 10, 62-800 Kalisz, Polska

Cel działania

1. Niesienie pomocy matkom - ojcom samotnie wychowującym dzieci, oraz rodzinom wielodzietnym. 2. Udzielanie pomocy doraźnej ludziom dotkniętym przez los, jak chwilowy brak pracy czy zwolnienie z zakładu karnego, itd. 3. Podejmowanie stosownych do potrzeb, działań na rzecz rodzin, u których jest dziecko /osoba/ niepełnosprawna.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczenia woli, pism I dokumentów w przedmiocie praw I obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa oraz jednego członka zarządu. 2. Dla ważności innych pism I dokumentów wymagane są dwa podpisy: prezesa lub wiceprezesa oraz jednego z członków zarządu.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

BANK-CHLEBA@WP.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 860 SĄD OKRĘGOWY W KALISZU WYDZIAŁ I CYWILNY SEKCJA REJESTROWO-NIEPROCESOWA