STOWARZYSZENIE

Numer KRS

0000297180

Numer NIP

0

Numer REGON

0

Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIONY JEST ZARZĄD KOŁA I PREZES, PREZES KOŁA REPREZENTUJE STOWARZYSZENIE NA SWOIM TERENIE DZIAŁANIA. UMOWY, PEŁNOMOCNICTWA ORAZ WSZELKIE OŚWIADCZENIA WOLI, KTÓRE POCIĄGAJĄ ZA SOBĄ ZOBOWIĄZANIA I ROZPORZĄDZENIA FINANSOWE LUB MAJĄTKOWE STOWARZYSZENIA WYMAGAJĄ WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU KOŁA.

ul. Wojska Polskiego 28

76-200 Słupsk

Polska

ZARZĄD KOŁA