Dane aktualne

Nazwa pełna

KRAJOWE STOWARZYSZENIE MEDIATORÓW KOŁO W SŁUPSKU

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

16 stycznia 2008 r.

KRS

0000297180

Adres siedziby

Wojska Polskiego 28, 76-200 Słupsk, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest promowanie I wspieranie rozwoju struktur I działań służących pokojowemu rozwiązywaniu konfliktów, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji, negocjacji, facylitacji moderacji, dialogu I komunikacji społecznej, umacniania praw człowieka

Zarząd Koła Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania stowarzyszenia na zewnątrz uprawniony jest zarząd koła I prezes, prezes koła reprezentuje stowarzyszenie na swoim terenie działania. Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania I rozporządzenia finansowe lub majątkowe stowarzyszenia wymagają współdziałania dwóch członków zarządu koła.

Komisja Rewizyjna Koła Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

7 aktualnych powiązań