Poprzednio

LANCERTO

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

4,3 mln zł

2020 r.

4,7 mln zł

2015 r.

7,3 tys. zł

2011 r.

590,4 tys. zł

2010 r.

37,4 tys. zł

2010
2011
2015
2020
2021
37,4 tys. zł 590,4 tys. zł 7,3 tys. zł 4,7 mln zł 4,3 mln zł