Poprzednio

SKAMO

Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

2,6 tys. zł

2021 r.

10,4 mln zł

2020 r.

49,7 tys. zł

2011 r.

8,4 tys. zł

2011
2020
2021
2022
8,4 tys. zł 49,7 tys. zł 10,4 mln zł 2,6 tys. zł