Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

5

91,1 mln zł

38,1 mln zł

2007 - 2013

2

23,9 mln zł

13,1 mln zł

Łącznie

7

115,1 mln zł

51,2 mln zł