Poprzednio

POLSKA PRZYSTAŃ INTERNETOWA

Wzmianki o złożonych dokumentach
 • Od 2002. 01. 01 do 2002. 12. 31

 • Od 2002. 01. 01 do 2002. 12. 31

 • Od 2002. 01. 01 do 2002. 12. 31

 • Od 2002. 01. 01 do 2002. 12. 31

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  100

  Uprzywilejowanie

  100 -CO DO GŁOSU -NA KAŻDĄ AKCJĘ UPRZYWILEJOWANĄ PRZYPADAJĄ 2 GŁOSY -CO DO PODZIAŁU MAJĄTKU W RAZIE LIKWIDACJI SPÓŁKI -CO DO DYWIDENDY

 • Nazwa serii

  SERIA B

  Liczba akcji w serii

  150

  Uprzywilejowanie

  150 UPRZYWILEJOWANIE CO DO GŁOSU, NA KAŻDĄ AKCJĘ UPRZYWILEJOWANĄ PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY; CO DO PODZIAŁU MAJĄTKU W RAZIE LIKWIDACJI SPÓŁKI, CO DO DYWIDENDY.