Poprzednio

POLSKA PRZYSTAŃ INTERNETOWA

Nazwa pełna

"PPI" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000029233

NIP

5272349104

REGON

016572244

Adres siedziby

Plac Trzech Krzyży 18, 00-499 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

19 lipca 2001 r.

Kapitał zakładowy

250 tys. zł

Kapitał wpłacony

250 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd jednoosobowy - do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest członek zarządu samodzielnie. Zarząd wieloosobowy - do składania oświadczeń majątkowych spółki oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki uprawnieni są prezes zarządu z drugim członkiem zarządu łącznie

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 59279 SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY XVI WYDZIAŁGOSPODARCZY- REJESTROWY

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

RZECZPOSPOLITA

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000