Nazwa pełna

"LABORATORY & CO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000289857

NIP

7010091410

REGON

141148124

Data rejestracji

4 października 2007 r.

Adres siedziby

Polska

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

Rozwiązanie spółki na podstawie orzeczenia sądu rejonowego dla m. St. Warszawy w warszawie, 19. 12. 2012 r. , sygn. Akt wa ns-rej. Krs 43650/12/459

Finanse

Kapitał zakładowy

690,3 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 4 października 2007 r.

  Wartość udziałów

  360,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  7210

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 23 lipca 2009 r.

  Wartość udziałów

  95,2 tys. zł

  Liczba udziałów

  1904

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  89,4 tys. zł

  Liczba udziałów

  1788

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW