Nazwa pełna

22 WOJSKOWY SZPITAL UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CIECHOCINKU

KRS

0000002898

NIP

8911406604

REGON

910514039

Adres siedziby

Wojska Polskiego 5, 87-720 Ciechocinek, Polska

Forma prawna

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Data rejestracji

8 marca 2001 r.

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Kierownik Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Organ reprezentacji

Kwalifikacje

Lekarz medycyny

Cel działania

Podstawowym celem szpitala jest: wykonywanie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej oraz promocji zdrowia w zakresie: 1) choroby ortopedyczno-urazowe,2) choroby układu nerwowego, 3) choroby reumatologiczne, 4) choroby kardiologiczne i nadciśnienie, 5) choroby naczyń obwodowych, 6) choroby górnych dróg oddechowych, 7) cukrzyca, 8) otyłość, 9) osteoporoza, 10) choroby kobiece, 11) realizacja turnusów leczniczo-profilaktycznych dla żołnierzy powracających z misji poza granicami kraju.

Rada Społeczna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Podmiot tworzący
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

46,2 tys. zł

2021 r.

1,4 mln zł

2020 r.

28,4 tys. zł

2017 r.

146,4 tys. zł

2016 r.

16,2 tys. zł

2015 r.

43,1 tys. zł

2014 r.

77,8 tys. zł

2013 r.

120,4 tys. zł

2012 r.

654,7 tys. zł

2010 r.

179 tys. zł

2009 r.

71,6 tys. zł

2007 r.

11,1 tys. zł

2007
2009
2010
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2020
2021
2022
11,1 tys. zł 71,6 tys. zł 179 tys. zł 654,7 tys. zł 120,4 tys. zł 77,8 tys. zł 43,1 tys. zł 16,2 tys. zł 146,4 tys. zł 28,4 tys. zł 1,4 mln zł 46,2 tys. zł
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 15 SĄD REJONOWY WE WŁOCŁAWKU