Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 21 stycznia 2008 r.

Nazwa pełna

ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO MUZYKI DAWNEJ

KRS

0000289396

NIP

7272715099

REGON

100424151

Adres siedziby

Gdańska 32, 90-716 Łódź, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

26 września 2007 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków zarządu łącznie.

Cel działania

Tworzenie, wspomaganie i promowanie inicjatyw muzycznych i naukowych w zakresie interpretacji muzyki dawnej zgodnie z założeniami epoki ze szczególnym wykorzystaniem instrumentarium historycznego.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór